Obchodné podmienky

Naša spoločnosť sa špecializuje na tvorbu všeobecných obchodných podmienok pre rôzne služby. Ak máte záujem o vypracovanie VOP a RP pre Vašu webstránku, neváhajte nás kontaktovať.

Povinnosťou každého podnikateľa, ktorý umožňuje objednanie svojích služieb cez internet je mať vypracované obchodné podmienky. Medzi povinné subjekty napríklad patria hotely, realitné kancelárie, pracovné agentúry, online bazáre, cestovné kancelárie a iné.

Obchodné podmienky je potrebné mať vypracované správne a v súlade s platnými zákonmi. V prípade nedodržania tejto povinnosti sa dopúšťate porušenia zákonov a pokuty zo strany úradov.

Odporúčame preto každému začínajúcemu alebo skúsenému podnikateľovi vypracovanie „Všeobecných obchodných podmienok“ práve prostredníctvom našej spoločnosti, ktorá sa venuje tejto problematike už niekoľko rokov.

Pre všetky nami vypracované obchodné podmienky poskytujeme zmluvnú garanciu správnosti.